Naše nabídka

Naše projekční kancelář nabízí spolupráci našich konstruktérů na Vašich projektech

DMA Environmental Systems

Naše konstrukční kancelář se zabývá především projekcí strojních zařízení, výměníků tepla, dopravníků, ocelových konstrukcí, manipulační a dopravní techniky, apod.

Spolupracujeme například s firmou PAPCEL, ve které jsme byli vyhlášeni v roce 2008 jako nejlepší externí konstrukční kancelář.

Pro tvorbu dokumentace používáme z 90% INVENTOR a 10% AUTOCAD, a to zejména jen  pro úpravu stávající dokumentace, popř. pro určité základní návrhy. V programu INVENTOR pracujeme od verze 2009 (v současnosti 2012) a jsme schopni pracovat ( a také pracujeme) i s velkými sestavami ( používáme 64 bitové stanice). Zprávu dokumentace řešíme produktem VAULT. (Jsme schopni pracovat ve VAULTU přímo na Vašem serveru s vašimi knihovnami, takže je veškerá dokumentace dostupná takovým způsobem jako by ji dělal místní konstruktér – nikdo již nemusí naše podsestavy zařazovat a dávat data do firemního informačního systému).

Jsme samozřejmě schopni naši dokumentaci přizpůsobit zvyklostem dané firmy, pro kterou pracujeme (proto preferujeme dlouhodobější spolupráci).

Velmi dobře víme, že je spolupráce s externími kancelářemi vcelku problematická, protože jim někdo musí připravit data, pak  přebrat a zařadit do systému správy dokumentace, což bývá docela problém. Proto se snažíme připojit se od nás z kanceláře a pracovat ON-LINE na serveru zákazníka – pokud zadavatel disponuje vhodnými nástroji (Autodesk Vault, případně je možný přístup do databází na tvorbu kusovníků) – tak, aby měl zákazník data neustále u sebe a mohl je každodenně monitorovat. V případě, že se jedná o podsestavy, pracujeme tak, aby zákazník mohl ihned reagovat na případné kolize, zároveň tak odpadá zdlouhavé zařazování a různé nekompatibility systémů ( zejména nakupovaných dílů a dílů z obsahového centra). Máme vyzkoušeno, že pro plnohodnotné fungování stačí 4/4Mbit- oboustranné internetové připojení.

 

Pokud byste měli jako naši zákazníci zájem, jsme ochotni vyslat naše konstruktéry přímo k Vám na delší stáž. Tímto způsobem mohou pracovat přímo ve Vaší firmě, mohou přivyknout vašim zvyklostem, získat kontakty na Vaše pracovníky a Vy si zároveň utvoříte úsudek o našich kvalitách.

Disponujeme také vlastní technikou, se kterou mohou naši pracovníci pracovat přímo ve Vaší firmě (jedinou „podmínkou“ je zapojení do Vaší sítě, týká se to např. oprávnění ke vstupu do sítě, apod. – pokud ve firmě používáte Vault pro správu dokumentace, není problémem naše vlastní nastavení.


Nabízíme konstrukční, návrhové a projektantské práce

a činnosti a další konstruktérské služby včetně zpracování kompletní konstrukční dokumentace a výrobní dokumentace a to na vlastním pracovišti nebo na pracovišti zákazníka pod jeho vedením:

– Kresličské práce a modelovací práce
– Odborné konstrukční práce
– Vlastní vývoj
– Pomoc při realizaci přechodu z 2D systémů na 3D


Dále můžeme nabídnout:Dále můžeme nabídnout

– zámečnické práce
– výroba ocelových konstrukcí
– kovoobráběčské práce
– svářečské práce
– montáž aparátů
– montáž potrubních celků
– montáž ocelových konstrukcí, včetně opláštění
– izolace
– manipulace s těžkými břemeny do 12 t, pomocí transportních vozíků YALE LX-12
– Pracovní plošina MP 20 s obsluhou